Lektoriranje

V prevajalski agenciji nudimo lekture različnih besedil, od splošnih do strokovnih, ter lekture prevodov v slovenskem jeziku in tujih jezikih. Lekturo vedno zaupamo le lektorjem, ki so materni govorci jezika, v katerem je besedilo ali prevod, s čimer zagotovimo ne le jezikovno, slovnično in slogovno točnost, koherentnost in doslednost, temveč tudi ustrezno kulturno prilagojenost in umeščenost besedila. Z lekturo tudi odpravimo dvoumnosti v besedilu in poskrbimo za vsebinsko skladnost.

Za vsako besedilo, ne glede na to, ali je to izvirno besedilo ali prevod, je lektura zelo pomembna. Pomembna je zaradi ustreznosti jezika, uporabe jezika glede na področje in stroko, pravil pravopisa in slovnice ter sloga, ki lahko, v kolikor so rabljeni napačno, kazijo še tako dobro besedilo. Za končni izdelek je prav, da ga pregleda lektor, ki poskrbi, da je besedilo brezhibno, vi pa se izognete morebitnim zadregam ali nevšečnostim.


Splošna besedila

Strokovna besedila

Tehnična dokumentacija


Priročniki, navodila za uporabo

Uradni dokumenti

Zaključne naloge


Spletne strani

Prevodi z različnih področij

Časopisna vsebina, revije

Potrebujete lekturo?
Pošljite nam povpraševanje!


POVPRAŠEVANJE